ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W XIX KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ

"Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych.
Niepłodność, małopłytkowość, zaburzenia metaboliczne a choroby autoimmunizacyjne"

Sobota, 17 listopada 2018, godz. 10:00-15:00

Gmach Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1

UWAGA: warunkiem rejestracji jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenie potwierdzenia wpłaty.

Koszt udziału w konferencji wynosi 30 zł. Kwotę należy uiścić na konto: Bank Zachodni WBK S.A. III/o Szczecin nr 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 koniecznie z dopiskiem „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych 17.11.18”.


Poniższe dane proszę wypełnić tylko w przypadku chęci uzyskania faktury:

czytaj więcej