ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W XXI KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ

„Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Współczesne spojrzenie na diagnostykę laboratoryjną chorób reumatycznych”

Sobota, 16 listopada 2019, godz. 10:00-14:00

Gmach Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1

UWAGA: warunkiem rejestracji jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenie potwierdzenia wpłaty.

Koszt udziału w konferencji wynosi 30 zł. Kwotę należy uiścić na konto: Santander Bank Polska S.A. III/o Szczecin nr 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 koniecznie z dopiskiem „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych 16.11.2019”.


Poniższe dane proszę wypełnić tylko w przypadku chęci uzyskania faktury:

czytaj więcej